Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Inne
MATeMAtyka ZP
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć.
Klasa
Wszystkie
Dział
Wszystkie
Materiały dla nauczyciela (99)
data publikacji: najnowsze
w tym:
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data publikacji: najnowsze
\ Klasa 1 \ 3. Układy równań \ Powtórzenie 3

3 MB

Klasówki
\ Klasa 1 \ 3. Układy równań \ 3.5. Układy równań – zadania tekstowe (2)

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 3. Układy równań \ 3.4. Układy równań – zadania tekstowe (1)

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 6. Planimetria \ Powtórzenie 6

5 MB

Klasówki
\ Klasa 1 \ 6. Planimetria \ 6.7. Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 6. Planimetria \ 6.6. Pola wielokątów podobnych

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 6. Planimetria \ 6.5. Trójkąty podobne

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 6. Planimetria \ 6.4. Wielokąty podobne

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 6. Planimetria \ 6.3. Twierdzenie Talesa

6 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 6. Planimetria \ 6.2. Trójkąty przystające

4 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 6. Planimetria \ 6.1. Miary kątów w trójkącie

4 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 5. Funkcja liniowa \ Powtórzenie 5

3 MB

Klasówki
\ Klasa 1 \ 5. Funkcja liniowa \ 5.8. Funkcja liniowa – zastosowania

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 5. Funkcja liniowa \ 5.7. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych

4 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 5. Funkcja liniowa \ 5.6. Warunek prostopadłości prostych

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 5. Funkcja liniowa \ 5.5. Współczynnik kierunkowy prostej

4 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 5. Funkcja liniowa \ 5.4. Równanie prostej na płaszczyźnie

4 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 5. Funkcja liniowa \ 5.3. Własności funkcji liniowej

3 MB

Kartkówki