Menu
Nauka zdalna 2020
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Wychowanie przedszkolne
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 0-3
Szkoła podstawowa klasy 0-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców
Elementarz odkrywców
Język angielski
Język angielski
Klasa 0
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Język angielski
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Język polski
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczości
Przyroda
Przyroda
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Dzieciaki w akcji
Entliczek
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja sześciolatka
Kolekcja sześciolatka
Elementarz sześciolatka
Elementarz sześciolatka
Język angielski
Inspiracja i rozwój
Inspiracja i rozwój
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców
Elementarz odkrywców
Wielka Przygoda
Wielka Przygoda
Informatyka
Muzyka i Plastyka
Język angielski
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Materiały rozwojowe
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Przyroda
Historia
Historia
Język polski
Matematyka
Informatyka
Informatyka
Plastyka
Plastyka
Muzyka
Muzyka
Technika
Technika
Biologia
Biologia
Geografia
Geografia
Chemia
Fizyka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Język angielski
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Plastyka
Filozofia
Przed reformą
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Przyroda
Język angielski
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkolnictwo zawodowe
Materiały rozwojowe
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Nauka zdalna 2020
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 0-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców Elementarz odkrywców
Język angielski Hello Explorer My World starter
Terapia i rozwój Specjalne potrzeby edukacyjne
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców Elementarz odkrywców
Wielka Przygoda Wielka Przygoda
Język angielski Hello Explorer Super Heroes
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój Specjalne potrzeby edukacyjne
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Przed reformą
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Zestawy Nowej Ery do serii Chemia Nowej Ery
Dokumentacja nauczyciela, klasa 7 Dokumentacja nauczyciela, klasa 8 Dziennik laboratoryjny, klasa 7 Dziennik laboratoryjny, klasa 8 Książka Nauczyciela, klasa 7 Książka Nauczyciela, klasa 8 Multiteka, klasa 7 Multiteka, klasa 8
Dziennik laboratoryjny, klasa 8 rozmiar: 300 MB
Przygotowaliśmy dla Państwa gotowy zestaw Dziennika laboratoryjnego z kartami pracy ułatwiającymi kształcenie umiejętności opisu doświadczeń chemicznych. Zadania dotyczące doświadczeń chemicznych, zalecanych do realizacji w klasie 8, są uzupełnione kodami dostępu do filmów. Nauczyciel może je też odtworzyć na lekcji, korzystając z Multiteki Chemia Nowej Ery dla klasy ósmej.
Lista zasobów w zestawie
 • Dziennik laboratoryjny 1. „Kwasy beztlenowe”
 • Dziennik laboratoryjny 1. „Kwasy beztlenowe”
 • Dziennik laboratoryjny 10. „Porównanie właściwości soli i ich zastosowań”
 • Dziennik laboratoryjny 10. „Porównanie właściwości soli i ich zastosowań”
 • Dziennik laboratoryjny 11. „Metan i etan”
 • Dziennik laboratoryjny 11. „Metan i etan”
 • Dziennik laboratoryjny 12. „Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań”
 • Dziennik laboratoryjny 12. „Porównanie właściwości alkanów i ich zastosowań”
 • Dziennik laboratoryjny 13. „Szereg homologiczny alkinów. Etyn”
 • Dziennik laboratoryjny 13. „Szereg homologiczny alkinów. Etyn”
 • Dziennik laboratoryjny 14. „Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe”
 • Dziennik laboratoryjny 14. „Metanol i etanol – alkohole monohydroksylowe”
 • Dziennik laboratoryjny 15. „Glicerol – alkohol polihydroksylowy”
 • Dziennik laboratoryjny 15. „Glicerol – alkohol polihydroksylowy”
 • Dziennik laboratoryjny 16. „Kwas etanowy”
 • Dziennik laboratoryjny 16. „Kwas etanowy”
 • Dziennik laboratoryjny 17. „Wyższe kwasy karboksylowe”
 • Dziennik laboratoryjny 17. „Wyższe kwasy karboksylowe”
 • Dziennik laboratoryjny 18. „Estry”
 • Dziennik laboratoryjny 18. „Estry”
 • Dziennik laboratoryjny 19. „Tłuszcze”
 • Dziennik laboratoryjny 19. „Tłuszcze”
 • Dziennik laboratoryjny 2. „Kwas siarkowy(VI) i kwas siarkowy(IV) – kwasy tlenowe siarki”
 • Dziennik laboratoryjny 2. „Kwas siarkowy(VI) i kwas siarkowy(IV) – kwasy tlenowe siarki”
 • Dziennik laboratoryjny 20. „Białka”
 • Dziennik laboratoryjny 20. „Białka”
 • Dziennik laboratoryjny 21. „Sacharydy”
 • Dziennik laboratoryjny 21. „Sacharydy”
 • Dziennik laboratoryjny 22 „Glukoza i fruktoza – monosacharydy”
 • Dziennik laboratoryjny 22 „Glukoza i fruktoza – monosacharydy”
 • Dziennik laboratoryjny 23. „Sacharoza – disacharyd”
 • Dziennik laboratoryjny 23. „Sacharoza – disacharyd”
 • Dziennik laboratoryjny 24. „Skrobia i celuloza – polisacharydy”
 • Dziennik laboratoryjny 24. „Skrobia i celuloza – polisacharydy”
 • Dziennik laboratoryjny 3. „Przykłady innych kwasów tlenowych”
 • Dziennik laboratoryjny 3. „Przykłady innych kwasów tlenowych”
 • Dziennik laboratoryjny 4. „Proces dysocjacji jonowej soli”
 • Dziennik laboratoryjny 4. „Proces dysocjacji jonowej soli”
 • Dziennik laboratoryjny 5. „Reakcje zobojętniania”
 • Dziennik laboratoryjny 5. „Reakcje zobojętniania”
 • Dziennik laboratoryjny 6. „Reakcje metali z kwasami”
 • Dziennik laboratoryjny 6. „Reakcje metali z kwasami”
 • Dziennik laboratoryjny 7. „Reakcje tlenków metali z kwasami”
 • Dziennik laboratoryjny 7. „Reakcje tlenków metali z kwasami”
 • Dziennik laboratoryjny 8. „Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali”
 • Dziennik laboratoryjny 8. „Reakcje wodorotlenków metali z tlenkami niemetali”
 • Dziennik laboratoryjny 9. „Reakcje strąceniowe”
 • Dziennik laboratoryjny 9. „Reakcje strąceniowe”
 • Lista materiałów dydaktycznych – Dziennik laboratoryjny – klasa 8
 • Projekt 8. „Ja, Dmitrij Iwanowicz Mendelejew…”
 • Wstęp do Dziennika laboratoryjnego − klasa 8