Menu
Nauka zdalna 2020
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Wychowanie przedszkolne
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 0-3
Szkoła podstawowa klasy 0-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców
Elementarz odkrywców
Język angielski
Język angielski
Klasa 0
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Język angielski
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Informatyka
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Język polski
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczości
Przyroda
Przyroda
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Dzieciaki w akcji
Entliczek
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja sześciolatka
Kolekcja sześciolatka
Elementarz sześciolatka
Elementarz sześciolatka
Język angielski
Inspiracja i rozwój
Inspiracja i rozwój
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców
Elementarz odkrywców
Wielka Przygoda
Wielka Przygoda
Informatyka
Muzyka i Plastyka
Język angielski
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Materiały rozwojowe
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Przyroda
Historia
Historia
Język polski
Matematyka
Informatyka
Informatyka
Plastyka
Plastyka
Muzyka
Muzyka
Technika
Technika
Biologia
Biologia
Geografia
Geografia
Chemia
Fizyka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Język angielski
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Plastyka
Filozofia
Przed reformą
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Przyroda
Język angielski
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkolnictwo zawodowe
Materiały rozwojowe
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Nauka zdalna 2020
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 0-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców Elementarz odkrywców
Język angielski Hello Explorer My World starter
Terapia i rozwój Specjalne potrzeby edukacyjne
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców Elementarz odkrywców
Wielka Przygoda Wielka Przygoda
Język angielski Hello Explorer Super Heroes
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój Specjalne potrzeby edukacyjne
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Przed reformą
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Zestawy Nowej Ery do serii Chemia Nowej Ery
Dokumentacja nauczyciela, klasa 7 Dokumentacja nauczyciela, klasa 8 Dziennik laboratoryjny, klasa 7 Dziennik laboratoryjny, klasa 8 Książka Nauczyciela, klasa 7 Książka Nauczyciela, klasa 8 Multiteka, klasa 7 Multiteka, klasa 8
Dziennik laboratoryjny, klasa 7 rozmiar: 195 MB
Przygotowaliśmy dla Państwa gotowy zestaw Dziennika laboratoryjnego z kartami pracy ułatwiającymi kształcenie umiejętności opisu doświadczeń chemicznych. Zadania dotyczące doświadczeń chemicznych, zalecanych do realizacji w klasie 7, są uzupełnione kodami dostępu do filmów. Nauczyciel może je też odtworzyć na lekcji, korzystając z Multiteki Chemia Nowej Ery dla klasy siódmej.
Lista zasobów w zestawie
 • Dziennik laboratoryjny 1. „Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne"
 • Dziennik laboratoryjny 1. „Właściwości substancji, czyli ich cechy charakterystyczne"
 • Dziennik laboratoryjny 10. „Wodór"
 • Dziennik laboratoryjny 10. „Wodór"
 • Dziennik laboratoryjny 11. „Atomy i cząsteczki - składniki materii"
 • Dziennik laboratoryjny 11. „Atomy i cząsteczki − składniki materii"
 • Dziennik laboratoryjny 12. „Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego"
 • Dziennik laboratoryjny 12. „Wpływ rodzaju wiązania na właściwości związku chemicznego"
 • Dziennik laboratoryjny 13. „Prawo zachowania masy"
 • Dziennik laboratoryjny 13. „Prawo zachowania masy"
 • Dziennik laboratoryjny 14. „Woda - właściwości i jej rola w przyrodzie"
 • Dziennik laboratoryjny 14. „Woda − właściwości i jej rola w przyrodzie"
 • Dziennik laboratoryjny 15. „Woda jako rozpuszczalnik"
 • Dziennik laboratoryjny 15. „Woda jako rozpuszczalnik"
 • Dziennik laboratoryjny 16. „Rodzaje roztworów"
 • Dziennik laboratoryjny 16. „Rodzaje roztworów"
 • Dziennik laboratoryjny 17. „Elektrolity i nieelektrolity"
 • Dziennik laboratoryjny 17. „Elektrolity i nieelektrolity"
 • Dziennik laboratoryjny 18. „Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu"
 • Dziennik laboratoryjny 18. „Wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu"
 • Dziennik laboratoryjny 19. „Wodorotlenek wapnia"
 • Dziennik laboratoryjny 19. „Wodorotlenek wapnia"
 • Dziennik laboratoryjny 2. „Gęstość substancji"
 • Dziennik laboratoryjny 2. „Gęstość substancji"
 • Dziennik laboratoryjny 20. „Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie"
 • Dziennik laboratoryjny 20. „Sposoby otrzymywania wodorotlenków praktycznie nierozpuszczalnych w wodzie"
 • Dziennik laboratoryjny 3. „Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki"
 • Dziennik laboratoryjny 3. „Rodzaje mieszanin i sposoby ich rozdzielania na składniki"
 • Dziennik laboratoryjny 4. „Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna"
 • Dziennik laboratoryjny 4. „Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna"
 • Dziennik laboratoryjny 5. „Pierwiastki i związki chemiczne"
 • Dziennik laboratoryjny 5. „Pierwiastki i związki chemiczne"
 • Dziennik laboratoryjny 6. „Właściwości metali i niemetali"
 • Dziennik laboratoryjny 6. „Właściwości metali i niemetali"
 • Dziennik laboratoryjny 7. „Powietrze - mieszanina jednorodna gazów"
 • Dziennik laboratoryjny 7. „Powietrze − mieszanina jednorodna gazów"
 • Dziennik laboratoryjny 8. „Tlen - najważniejszy składnik powietrza"
 • Dziennik laboratoryjny 8. „Tlen − najważniejszy składnik powietrza"
 • Dziennik laboratoryjny 9. „Tlenek węgla(IV)"
 • Dziennik laboratoryjny 9. „Tlenek węgla(IV)"
 • Wstęp do Dziennika laboratoryjnego − klasa 7