Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Inne
MATeMAtyka ZP
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć.
Klasa
Wszystkie
Dział
Wszystkie
Materiały dla nauczyciela (49)
data publikacji: najnowsze
w tym:
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data publikacji: najnowsze

73 MB

Zasoby interaktywne
Dodaj do zestawu

73 MB

Zasoby interaktywne
Dodaj do zestawu

92 kB

Karty odpowiedzi, Klucze odpowiedzi

92 kB

Karty pracy
\ Klasa 3 \ 6. Zestawy zadań

582 kB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 3 \ 5. Powtórzenie

1 MB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 3 \ 4. Przykłady dowodów w matematyce

358 kB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 3 \ 3. Stereometria

3 MB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 3 \ 2. Statystyka

569 kB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 3 \ 1. Rachunek prawdopodobieństwa

2 MB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 1 \ 6. Planimetria

2 MB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 1 \ 5. Funkcja kwadratowa

7 MB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 1 \ 4. Funkcje

789 kB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 1 \ 3. Funkcja liniowa

3 MB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 1 \ 2. Język matematyki

693 kB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 1 \ 1. Liczby rzeczywiste

7 MB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 2 \ 6. Planimetria

7 MB

Przewodnik metodyczny
\ Klasa 2 \ 5. Trygonometria

644 kB

Przewodnik metodyczny