Generator testow PGExam15

Seria wydawnicza:
Część:
Dokumentacja nauczyciela


Prowadzenie lekcji


Sprawdzanie wiedzy


Materiały prezentacyjne

Materiały rozwojowe

Pobierz wszystkie z bieżącej strony Sortuj: Znaleziono 715 plików
Znaleziono 715 plików
1 2 3 4 5 6 ... 40
© copyright
1 2 3 4 5 6 ... 40

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.