Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Inne
Pięciolatki
Materiały dla nauczyciela (19)
data publikacji: najnowsze
w tym:
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Praca w domu
  • Prowadzenie lekcji
  • Wsparcie metodyczne
  • Obserwacja i badanie gotowości szkolnej
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Praca w domu
Prowadzenie lekcji
Wsparcie metodyczne
Obserwacja i badanie gotowości szkolnej
data publikacji: najnowsze

13 MB

Karty pracy

17 MB

Arkusze obserwacji

357 kB

Arkusze obserwacji

421 kB

Program nauczania

3 MB

Książki nauczyciela

439 kB

Plany pracy

406 kB

Plany pracy

2 MB

Książki nauczyciela

365 kB

Plany pracy

395 kB

Plany pracy

106 kB

Karty pracy

1 MB

Książki nauczyciela

1 MB

Książki nauczyciela

2 MB

Program nauczania

280 kB

Program nauczania

77 kB

Arkusze obserwacji

48 kB

Karty pracy

27 kB

Karty pracy