Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Inne
MATeMAtyka ZPiR
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć.
Klasa
Wszystkie
Dział
Wszystkie
Materiały dla nauczyciela (112)
data publikacji: najnowsze
w tym:
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data publikacji: najnowsze
\ Klasa 1 \ 7. Funkcja kwadratowa \ Powtórzenie 7

4 MB

Klasówki
\ Klasa 1 \ 7. Funkcja kwadratowa \ 7.7. Nierówności kwadratowe

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 7. Funkcja kwadratowa \ 7.6. Postać iloczynowa funkcji kwadratowej

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 7. Funkcja kwadratowa \ 7.5. Równania kwadratowe (2)

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 7. Funkcja kwadratowa \ 7.4. Równania kwadratowe (1)

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 7. Funkcja kwadratowa \ 7.3. Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 7. Funkcja kwadratowa \ 7.2. Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax2 o wektor

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 1 \ 7. Funkcja kwadratowa \ 7.1. Wykres funkcji f(x) = ax2

4 MB

Kartkówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ Powtórzenie 1

3 MB

Klasówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ 1.9. Funkcja kwadratowa – zastosowania (2)

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ 1.8. Funkcja kwadratowa – zastosowania (1)

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ 1.7. *Równania i nierówności kwadratowe z parametrem

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ 1.6. *Wzory Viète’a

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ 1.5. *Układy równań stopnia drugiego (2)

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ 1.4. Układy równań stopnia drugiego (1)

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ 1.3. Równania sprowadzalne do równań kwadratowych

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ 1.2. Nierówności kwadratowe – powtórzenie

3 MB

Kartkówki
\ Klasa 2 \ 1. Zastosowania funkcji kwadratowej \ 1.1. Równania kwadratowe – powtórzenie

3 MB

Kartkówki