Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Inne
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć.
Klasa
Wszystkie
Dział
Wszystkie
Temat
Wszystkie
Materiały dla nauczyciela (610)
data publikacji: najnowsze
w tym:
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Zadania do wysłania
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Zadania do wysłania
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
data publikacji: najnowsze
Do wysłania
\ Klasa 8 \ VI. Polska i świat w nowej epoce \ 6. Wyzwania współczesnego świata

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ VI. Polska i świat w nowej epoce \ 5. Świat w erze globalizacji

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ VI. Polska i świat w nowej epoce \ 4. Polska w NATO i EU

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ VI. Polska i świat w nowej epoce \ 3. Polska w latach 90. XX w.

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ VI. Polska i świat w nowej epoce \ 1. Europa po rozpadzie ZSRS

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ V. Upadek komunizmu \ 5. Początek III Rzeczypospolitej

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ V. Upadek komunizmu \ 3. Stan wojenny i schyłek PRL

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ V. Upadek komunizmu \ 2. Powstanie „Solidarności”

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ IV. Polska po II wojnie światowej \ 6. PRL w latach 1956–1970

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ IV. Polska po II wojnie światowej \ 5. Polski Październik

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ IV. Polska po II wojnie światowej \ 4. Polska w czasach stalinizmu

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ IV. Polska po II wojnie światowej \ 3. Powojenna odbudowa

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ IV. Polska po II wojnie światowej \ 1. Początki władzy komunistów w Polsce

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ III. Świat po II wojnie światowej \ 9. Przemiany społeczne i kulturowe w drugiej połowie XX w.

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ III. Świat po II wojnie światowej \ 8. Droga ku wspólnej Europie

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ III. Świat po II wojnie światowej \ 7. Zimna wojna i wyścig zbrojeń

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ III. Świat po II wojnie światowej \ 6. Konflikt na Bliskim Wschodzie

3 B

Materiały „do ćwiczenia”
Do wysłania
\ Klasa 8 \ III. Świat po II wojnie światowej \ 5. Rozpad systemu kolonialnego

3 B

Materiały „do ćwiczenia”