Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Inne
Hello Explorer
Łatwo i szybko wyszukaj materiały do zajęć.
Klasa
Wszystkie
Rozdział
Wszystkie
Materiały dla nauczyciela (265)
data publikacji: najnowsze
w tym:
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Prowadzenie lekcji
  • Sprawdzanie wiedzy
  • Materiały prezentacyjne
  • Pomoce dydaktyczne
  • Materiały rozwojowe
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji
Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
Pomoce dydaktyczne
Materiały rozwojowe
data publikacji: najnowsze
\ Klasa 1 \ 8 Food.

21 MB

Nagrania
Dodaj do zestawu
\ Klasa 1 \ 7 The weather.

19 MB

Nagrania
Dodaj do zestawu
\ Klasa 1 \ 6 My body.

28 MB

Nagrania
Dodaj do zestawu
\ Klasa 2 \ 6 Free time.

21 MB

Nagrania
\ Klasa 2 \ 8 How are you?

13 MB

Nagrania
\ Klasa 2 \ 7 Sports.

18 MB

Nagrania
\ Klasa 2 \ 5 Clothes.

21 MB

Nagrania
\ Klasa 2 \ 4 Places.

19 MB

Nagrania
\ Klasa 2 \ 3 Animals.

28 MB

Nagrania
\ Klasa 2 \ 2 My room.

19 MB

Nagrania
\ Klasa 2 \ 1 Family and friends.

19 MB

Nagrania
\ Klasa 2 \ Hello.

4 MB

Nagrania
\ Klasa 2 \ 7 Sports.

216 kB

Karty wyrazowe
\ Klasa 2 \ 6 Free time.

18 MB

Karty obrazkowe
\ Klasa 2 \ 7 Sports.

19 MB

Karty obrazkowe
\ Klasa 2 \ 8 How are you?

14 MB

Karty obrazkowe
\ Klasa 2 \ 5 Clothes.

15 MB

Karty obrazkowe
\ Klasa 2 \ 4 Places.

16 MB

Karty obrazkowe