Menu
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Dzieciaki w akcji
Entliczek
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja sześciolatka
Kolekcja sześciolatka
Elementarz sześciolatka
Elementarz sześciolatka
English Play Box
My World
My World
Inspiracja i rozwój
Inspiracja i rozwój
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców
Elementarz odkrywców
Muzyka i Plastyka
Informatyka
Język angielski
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Materiały rozwojowe
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Przyroda
Historia
Historia
Język polski
Matematyka
Informatyka
Informatyka
Plastyka
Plastyka
Muzyka
Muzyka
Technika
Technika
Biologia
Biologia
Geografia
Geografia
Chemia
Fizyka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Język angielski
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Plastyka
Filozofia
Przed reformą
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Oferta dotacyjna
Muzyka i plastyka
Zajęcia komputerowe
Język angielski
Język angielski
Pozostałe serie
Materiały rozwojowe
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
Plastyka
Muzyka
Zajęcia komputerowe
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne
Język angielski
Materiały rozwojowe
Gimnazjum
Gimnazjum
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Muzyka
Plastyka
Informatyka
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Język angielski
Język niemiecki
Materiały rozwojowe
Materiały rozwojowe
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Przyroda
Język angielski
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkolnictwo zawodowe
Materiały rozwojowe
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców Elementarz odkrywców
Język angielski Hello Explorer
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczna
Terapia i rozwój Specjalne potrzeby edukacyjne
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Przed reformą
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Pomoce dydaktyczne Nowej Ery

Przedmiotowa diagnoza z Nową Erą

Przedmiotowa diagnoza z Nową Erą to wygodne narzędzie ułatwiające badanie postępów uczniów w zakresie treści kształcenia, zawartych w programach opracowanych do podręczników Nowej Ery na poziomie szkoły podstawowej. Ponadto wspomaga cykliczne monitorowanie realizacji podstawy programowej i system ewaluacji pracy szkoły.
 

Portal przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl oferuje:
 

testy zawierające różne formy i typy zadań, które pomagają sprawdzić umiejętności złożone uczniów szkół podstawowych,
• profesjonalnie wykonane analizy wyników badań,
• przejrzyste i czytelne raporty z analizy wyników ucznia i klasy na tle wyników ogólnopolskich, prezentowane w formie opisów, wykresów i tabel,
spersonalizowane opinie opisujące poziom opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności,
rekomendacje zawierające kierunki dalszej pracy z uczniem i uwzględniające jego indywidualne potrzeby edukacyjne,
raporty o przyroście wiedzy i umiejętności uczniów pomiędzy kolejnymi cyklami diagnozy (wrześniową i majową).
 

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele szkół podstawowych będą mogli pobrać arkusze diagnozy przedmiotowej przygotowane zgodnie z obowiązującymi w klasach 1–8 podstawami programowymi. Diagnozę warto przeprowadzać we wrześniu, na początku roku szkolnego oraz w maju na koniec roku szkolnego. Zapoznaj się z kalendarzem: TUTAJ.

kal_diag_2018-19_PNE_2.jpg
 
W związku ze zmianą systemu polskiej edukacji diagnoza przedmiotowa na poziomie gimnazjalnym nie będzie kontynuowana. Nauczyciele, którzy diagnozowali stan wiedzy gimnazjalistów w latach 2015/2016 i 2016/2017, zachowają dostęp do raportów.

KODY

Dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy chcieliby skorzystać z diagnozy przedmiotowej Nowej Ery, przygotowaliśmy indywidualne kody niezbędne do rejestracji. Wysłaliśmy je w biuletynach internetowych. Można je również znaleźć w swoim profilu w portalu dlanauczyciela.pl.
 

Nauczyciele gimnazjalni, którzy chcieliby skorzystać z arkuszy diagnozy przedmiotowej na poziomie szkoły podstawowej, podczas dodawania nowej szkoły w portalu diagnostycznym zostaną poproszeni o podanie kodu wysłanego w biuletynie internetowym. Kod ten można znaleźć również w portalu dlanauczyciela.pl.

 

Załóż konto i diagnozuj