Pomoce dydaktyczne Nowej Ery

Przedmiotowa diagnoza z Nową Erą

Przedmiotowa diagnoza z Nową Erą to wygodne narzędzie ułatwiające badanie postępów uczniów w zakresie treści kształcenia, zawartych w programach opracowanych do podręczników Nowej Ery na poziomie szkoły podstawowej. Ponadto wspomaga cykliczne monitorowanie realizacji podstawy programowej i system ewaluacji pracy szkoły.
 

Portal przedmiotowa-diagnoza.nowaera.pl oferuje:
 

testy zawierające różne formy i typy zadań, które pomagają sprawdzić umiejętności złożone uczniów szkół podstawowych,
• profesjonalnie wykonane analizy wyników badań,
• przejrzyste i czytelne raporty z analizy wyników ucznia i klasy na tle wyników ogólnopolskich, prezentowane w formie opisów, wykresów i tabel,
spersonalizowane opinie opisujące poziom opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności,
rekomendacje zawierające kierunki dalszej pracy z uczniem i uwzględniające jego indywidualne potrzeby edukacyjne,
raporty o przyroście wiedzy i umiejętności uczniów pomiędzy kolejnymi cyklami diagnozy (wrześniową i majową).
 

W roku szkolnym 2018/2019 nauczyciele szkół podstawowych będą mogli pobrać arkusze diagnozy przedmiotowej przygotowane zgodnie z obowiązującymi w klasach 1–8 podstawami programowymi. Diagnozę warto przeprowadzać we wrześniu, na początku roku szkolnego oraz w maju na koniec roku szkolnego. Zapoznaj się z kalendarzem: TUTAJ.

kal_diag_2018-19_PNE_2.jpg
 
W związku ze zmianą systemu polskiej edukacji diagnoza przedmiotowa na poziomie gimnazjalnym nie będzie kontynuowana. Nauczyciele, którzy diagnozowali stan wiedzy gimnazjalistów w latach 2015/2016 i 2016/2017, zachowają dostęp do raportów.

KODY

Dla nauczycieli, którzy po raz pierwszy chcieliby skorzystać z diagnozy przedmiotowej Nowej Ery, przygotowaliśmy indywidualne kody niezbędne do rejestracji. Wysłaliśmy je w biuletynach internetowych. Można je również znaleźć w swoim profilu w portalu dlanauczyciela.pl.
 

Nauczyciele gimnazjalni, którzy chcieliby skorzystać z arkuszy diagnozy przedmiotowej na poziomie szkoły podstawowej, podczas dodawania nowej szkoły w portalu diagnostycznym zostaną poproszeni o podanie kodu wysłanego w biuletynie internetowym. Kod ten można znaleźć również w portalu dlanauczyciela.pl.

 

Załóż konto i diagnozuj