Menu
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Dzieciaki w akcji
Entliczek
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja przedszkolaka
Kolekcja sześciolatka
Kolekcja sześciolatka
Elementarz sześciolatka
Elementarz sześciolatka
English Play Box
My World
My World
Inspiracja i rozwój
Inspiracja i rozwój
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców
Elementarz odkrywców
Muzyka i Plastyka
Informatyka
Język angielski
Język angielski
Wychowanie fizyczne
Wychowanie fizyczne
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Materiały rozwojowe
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Przyroda
Historia
Historia
Język polski
Matematyka
Informatyka
Informatyka
Plastyka
Plastyka
Muzyka
Muzyka
Technika
Technika
Biologia
Biologia
Geografia
Geografia
Chemia
Fizyka
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Język angielski
Język niemiecki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Terapia i rozwój
Terapia i rozwój
Szkoły ponadpodstawowe
Szkoły ponadpodstawowe
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Język angielski
Język angielski
Język niemiecki
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Plastyka
Filozofia
Przed reformą
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Oferta dotacyjna
Muzyka i plastyka
Zajęcia komputerowe
Język angielski
Język angielski
Pozostałe serie
Materiały rozwojowe
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
Plastyka
Muzyka
Zajęcia komputerowe
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne
Język angielski
Materiały rozwojowe
Gimnazjum
Gimnazjum
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Geografia
Muzyka
Plastyka
Informatyka
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Język angielski
Język niemiecki
Materiały rozwojowe
Materiały rozwojowe
Szkoły ponadgimnazjalne
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Język polski
Historia
Historia i społeczeństwo
Historia i społeczeństwo
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o kulturze
Wiedza o kulturze
Matematyka
Fizyka
Chemia
Biologia
Informatyka
Geografia
Przyroda
Język angielski
Język niemiecki
Podstawy przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja dla bezpieczeństwa
Szkolnictwo zawodowe
Materiały rozwojowe
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się
– aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Reforma
Wychowanie przedszkolne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Elementarz odkrywców Elementarz odkrywców
Język angielski Hello Explorer
Wychowanie fizyczne Wychowanie fizyczna
Terapia i rozwój Specjalne potrzeby edukacyjne
Szkoła podstawowa klasy 4-8
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoły ponadpodstawowe
Przed reformą
Szkoła podstawowa klasy 1-3
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Szkoła podstawowa klasy 4-6
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Inne
Szkoły językowe i uczelnie
Wybierz serię i pobieraj materiały ogólnodostępne.
Zaloguj się – aby mieć dostęp do pozostałych materiałów dydaktycznych.
Pomoce dydaktyczne Nowej Ery

Dowiedz się, jakie materiały dydaktyczne znajdziesz na portalu dlanauczyciela.pl

Nauczyciele, którzy uzyskali dostęp do portalu dlanauczyciela.pl, mogą korzystać z bogatej bazy narzędzi i pomocy edukacyjnych, w której zgromadzono dokumenty dostępne do tej pory w Bibliotece materiałów dydaktycznych Nowej Ery oraz w Akademii PWN.

 

Korzystanie z zebranych materiałów ułatwia opcja umożliwiająca wyszukiwanie zgodne z indywidualnymi preferencjami, np. z uwzględnieniem poziomu nauczania, charakteru potrzebnych pomocy czy nauczanego przez użytkownika przedmiotu.


Kategorie materiałów dydaktycznych

Materiały dydaktyczne Nowej Ery zostały podzielone na kilka kategorii:

 

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja Nauczyciela

Materiały ułatwiające organizację pracy w trakcie całego roku szkolnego, np. programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania.

 

Prowadzenie lekcji

Prowadzenie lekcji

Materiały dydaktyczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć, np. scenariusze lekcji, karty pracy, dodatkowe ćwiczenia indywidualizujące, umożliwiające dobranie odpowiednich treści do każdej lekcji.

 

Sprawdzanie wiedzy

Sprawdzanie wiedzy

Testy, sprawdziany, kartkówki pomocne w monitorowaniu wiedzy i postępów ucznia.

 

 

Materiały prezentacyjne

Materiały prezentacyjne

Multimedialne materiały prezentacyjne, np. multibooki, filmy, nagrania, prezentacje PowerPoint, a także aplikacje i gry edukacyjne, które skupiają uwagę ucznia oraz motywują go do nauki.

 

Materiały rozwojowe

Materiały rozwojowe

Materiały rozwojowe dla nauczycieli w postaci artykułów oraz filmów szkoleniowych.

 

 

 

Jak uzyskać dostęp do materiałów dydaktycznych?