Pomoce dydaktyczne Nowej Ery

Dowiedz się, jakie materiały dydaktyczne znajdziesz na portalu dlanauczyciela.pl

Nauczyciele, którzy uzyskali dostęp do portalu dlanauczyciela.pl, mogą korzystać z bogatej bazy narzędzi i pomocy edukacyjnych, w której zgromadzono dokumenty dostępne do tej pory w Bibliotece materiałów dydaktycznych Nowej Ery oraz w Akademii PWN.

 

Korzystanie z zebranych materiałów ułatwia opcja umożliwiająca wyszukiwanie zgodne z indywidualnymi preferencjami, np. z uwzględnieniem poziomu nauczania, charakteru potrzebnych pomocy czy nauczanego przez użytkownika przedmiotu.


Kategorie materiałów dydaktycznych

Materiały dydaktyczne Nowej Ery zostały podzielone na kilka kategorii:

 

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja Nauczyciela

Materiały ułatwiające organizację pracy w trakcie całego roku szkolnego, np. programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania.

 

Prowadzenie lekcji

Prowadzenie lekcji

Materiały dydaktyczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć, np. scenariusze lekcji, karty pracy, dodatkowe ćwiczenia indywidualizujące, umożliwiające dobranie odpowiednich treści do każdej lekcji.

 

Sprawdzanie wiedzy

Sprawdzanie wiedzy

Testy, sprawdziany, kartkówki pomocne w monitorowaniu wiedzy i postępów ucznia.

 

 

Materiały prezentacyjne

Materiały prezentacyjne

Multimedialne materiały prezentacyjne, np. multibooki, filmy, nagrania, prezentacje PowerPoint, a także aplikacje i gry edukacyjne, które skupiają uwagę ucznia oraz motywują go do nauki.

 

Materiały rozwojowe

Materiały rozwojowe

Materiały rozwojowe dla nauczycieli w postaci artykułów oraz filmów szkoleniowych.

 

 

 

Jak uzyskać dostęp do materiałów dydaktycznych?