Menu
  • Oferta edukacyjna
  • Inne
Pięciolatki
Materiały dla nauczyciela (20)
data publikacji: najnowsze
 
  • Dokumentacja nauczyciela
  • Praca w domu
  • Prowadzenie lekcji
  • Wsparcie metodyczne
  • Obserwacja i badanie gotowości szkolnej
Filtry
Dokumentacja nauczyciela
Praca w domu
Prowadzenie lekcji
Wsparcie metodyczne
Obserwacja i badanie gotowości szkolnej
data publikacji: najnowsze

3 B

Karty pracy – flipbooki

3 B

Karty pracy – flipbooki

17 MB

Arkusze obserwacji

349 kB

Arkusze obserwacji

418 kB

Program nauczania

106 kB

Karty pracy

654 kB

Program nauczania

280 kB

Program nauczania

77 kB

Arkusze obserwacji

536 kB

Plany pracy

613 kB

Plany pracy

561 kB

Plany pracy
Podgląd

652 kB

Plany pracy
Dodaj do zestawu

5 MB

Książki nauczyciela

2 MB

Książki nauczyciela

2 MB

Książki nauczyciela
Podgląd

5 MB

Książki nauczyciela
Dodaj do zestawu

48 kB

Karty pracy