Generator testów i sprawdzianów nie działa poprawnie w przeglądarce Internet Explorer. Zalecamy korzystanie z przeglądarki Chrome. Jej instalacja jest prosta i bezpłatna. Jeśli nie masz przeglądarki Chrome, pobierz.

Pomoc – jak korzystać

Jak przygotować test?
Jak przygotować test?

Jeśli chcesz przygotować od początku nowy test, skorzystaj z zakładki Utwórz test:

 • wybierz zadania do grupy A, grupa B utworzy się automatycznie,
 • zmieniaj kolejność zadań, dodawaj miejsce na odpowiedzi,
 • klucz odpowiedzi utworzy się automatycznie.
Jak wygenerować test dla kolejnej grupy?
Jak wygenerować test dla kolejnej grupy?

Jeśli chcesz utworzyć kolejną grupę testu, na ekranie Edycja grup skorzystaj z przycisku Dodaj nową grupę:

 • możesz utworzyć aż 8 grup testu,
 • klucz odpowiedzi wygeneruje się automatycznie.
Jak korzystać z Bazy testów?
Jak korzystać z Bazy testów?

W Bazie testów są zapisywane wszystkie testy, również te generowane przez Ciebie. Możesz:

 • pobrać komplet plików – testy i klucz odpowiedzi za pomocą przycisku Pobierz,
 • przeglądać wszystkie grupy testu w widoku Podgląd; w oknie podglądu można też pobierać pojedyncze pliki, np. tylko test,
 • edytować i zmieniać zadania w teście. Edytowane testy Nowej Ery zapiszą się pod nową nazwą.
Jak korzystać z Bazy zadań?
Jak korzystać z Bazy zadań?

W Bazie zadań są zapisywane wszystkie zadania, również te przygotowane przez Ciebie. Bazę zadań można przeszukiwać za pomocą filtrów. Możesz:

 • wybrać zadanie i rozpocząć tworzenie nowego testu, korzystając z przycisku Dodaj to testu,
 • edytować wybraną wersję zadania po jej zaznaczeniu i użyciu przycisku Utwórz nową wersję,
 • przeglądać wszystkie wersje zadań i klucz odpowiedzi po użyciu przycisku Podgląd.
Jak dodać nowe zadanie do Bazy zadań?
Jak dodać nowe zadanie do Bazy zadań?

Jeśli chcesz dodać własne zadanie do Bazy zadań użyj zakładki Utwórz zadanie:

 • wybierz dział lub temat, do którego tworzysz zadanie,
 • wpisz treść zadania i odpowiedzi,
 • możesz dodać też załącznik – tekst, ilustrację czy mapę. Załącznik będzie dostępny w dodatkowym pliku – nie zajmuje miejsca w teście.