Film "Projektowanie w Legolandzie"

17 MB
Opis: Peter Roberts, szef Lego Attraction Centre, objaśnia, jak twórcy modeli Lego opracowują projekty do swojego parku. Proste szkice prowadzą do modeli, a potem trójwymiarowych prototypów. Film pokazuje, jak w przemyśle rozrywkowym wykorzystuje się różne techniki modelowania w celu testowania pomysłów i unikania błędów.
Seria: Technika w praktyce (gimnazjum / zajęcia techniczne)
Poziom: Zajęcia mechaniczno-motoryzacyjne
Tagi: filmy
liczba pobrań:
431
zaktualizowany:
27 sierpnia 2015

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.