Test dla uczniów rozpoczynających naukę w klasie drugiej gimnazjum

693 KB
Opis: Udostępniamy Państwu materiały archiwalne z września 2016 roku do przeprowadzenia diagnozy edukacyjnej w zakresie matematyki.

Celem badania jest rozpoznanie poziomu opanowanych przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Udostępnione materiały obejmują:
1) testy skonstruowane zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego,
2) wykaz sprawdzanych umiejętności z zasadami oceniania.

Czas na rozwiązanie testu nie powinien być krótszy niż 80 minut.
Seria: Policzmy to razem (gimnazjum / matematyka)
Poziom: Klasa 2
Tagi: diagnoza
liczba pobrań:
343
zaktualizowany:
28 września 2017

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.