„Akademia pana Kleksa” (lektura obowiązkowa) – ćwiczenie wprowadzające

325 KB
Seria: NOWE Słowa na start! (reforma 2017 szkoła podstawowa klasy 4-8 / język polski)
Poziom: Klasy 4–6
Autor: Agnieszka Maj
Tagi: propozycje lektur szkolnych
liczba pobrań:
6320
zaktualizowany:
18 września 2017

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.