English Play Box 1 - list do rodziców

81 KB
Opis: Szablon listu do rodziców od nauczyciela języka angielskiego na początek roku szkolnego.
Seria: Poziom 1 (reforma 2017 wychowanie przedszkolne / english play box)
Tagi: poradnik dla rodziców
mój uczeń i jego rodzice
Pobierz Dodajdo zestawu
liczba pobrań:
310
zaktualizowany:
26 września 2017

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.