Zadanie. "Glony - przedstawiciele trzech królestw"

274 KB
Seria: Puls życia (gimnazjum / biologia)
Poziom: Część 1 / III. Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe
Autor: Jolanta Holeczek
Tagi: docwiczenia.pl – materiały
liczba pobrań:
672
zaktualizowany:
06 kwietnia 2016

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.