Klucz odpowiedzi do sprawdzianu "Gospodarka rolna i problemy wyżywienia ludności na świecie"

234 KB
Seria: Czas na geografię ZP (szkoły ponadgimnazjalne / geografia)
Poziom: Rozdział 3. Gospodarka rolna i problemy wyżywienia ludności na świecie
Tagi: klucze odpowiedzi
liczba pobrań:
500
zaktualizowany:
01 lipca 2015

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.