Odpowiedzi do Maturalnych Kart Pracy do rozdziału V „Kultura, media, edukacja”

140 KB
Seria: W centrum uwagi ZR (szkoły ponadgimnazjalne / wiedza o społeczeństwie)
Poziom: Część 1 / Kultura, media, edukacja
Tagi: odpowiedzi do zadań
liczba pobrań:
940
zaktualizowany:
01 lipca 2015

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.