Powtórka przed maturą z wosu - model odpowiedzi i schemat przyznawania punktów

35 KB
Opis: Odpowiedzi i schemat punktowania do karty pracy zawierającej sześć zadań typu maturalnego, które dotyczą zasad ustrojowych i prawnych obowiązujących w Polsce oraz związanych z aktywnością obywatelską i znajomością praw człowieka.
Seria: W centrum uwagi ZR (szkoły ponadgimnazjalne / wiedza o społeczeństwie)
Tagi: odpowiedzi do zadań
liczba pobrań:
125
zaktualizowany:
09 kwietnia 2018

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.