Generator_Testow_WOS_cz1_i_2

136 MB
Opis: Po ściągnięciu oraz rozpakowaniu pliku należy otworzyć folder "data", a następnie dwukrotnie kliknąć na ikonkę "start".
Seria: W centrum uwagi ZR (szkoły ponadgimnazjalne / wiedza o społeczeństwie)
Tagi: generatory testów
liczba pobrań:
1640
zaktualizowany:
12 października 2017

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.