"Wypadki na drogach" Karta pracy

390 KB
Seria: Jak to działa? (szkoła podstawowa klasy 4-6 / zajęcia techniczne)
Poziom: Klasa 4 (nowa ustawa) / Bezpiecznie w szkole i na drodze
Autor: Anna Nawara
Tagi: karty pracy
liczba pobrań:
4717
zaktualizowany:
28 września 2015

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.