Odpowiedzi do maturalnych kart pracy "Zrozumieć przeszłość 1" NOWE WYDANIE

110 KB
Seria: Zrozumieć przeszłość ZR (szkoły ponadgimnazjalne / historia)
Poziom: Część 1. Starożytność i średniowiecze
Tagi: klucze odpowiedzi
liczba pobrań:
2108
zaktualizowany:
22 sierpnia 2016

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.