Przekrojowy test maturalny z geografii fizycznej

3 MB
Opis: Przekrojowy test maturalny z geografii fizycznej z wykorzystaniem mapy zamieszczonej w podręczniku.
Seria: Oblicza geografii ZR (szkoły ponadgimnazjalne / geografia)
Poziom: Część 1
Autor: Józef Soja
Tagi: testy
liczba pobrań:
4550
zaktualizowany:
23 września 2016

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.