Karta pracy 7. "Wykrywanie cukrów w produktach spożywczych" - doświadczenia

2 MB
Seria: Biologia na czasie ZR (szkoły ponadgimnazjalne / biologia)
Poziom: Część 2 / IV. Układ pokarmowy
Tagi: karty pracy
liczba pobrań:
1233
zaktualizowany:
12 sierpnia 2015

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.