Kod promocyjny sklep.terazmatura.pl terazmatura.pl strefa nauczyciela

Wiedza o społeczeństwie

Seria wydawnicza:
Klasa:
Dział:
Dokumentacja nauczyciela




Prowadzenie lekcji









Sprawdzanie wiedzy


Materiały prezentacyjne

Format




Pobierz wszystkie z bieżącej strony Sortuj: Znaleziono 254 plików
Znaleziono 254 plików
© copyright

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.