Kod promocyjny sklep.terazmatura.pl terazmatura.pl strefa nauczyciela
Seria wydawnicza:
Klasa:
Dokumentacja nauczycielaProwadzenie lekcji


Sprawdzanie wiedzy

Format


Pobierz wszystkie z bieżącej strony Sortuj: Znaleziono 35 plików
Znaleziono 35 plików
12
© copyright
12

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.