Generator testów i sprawdzianów  Arkusze diagnozy przedmiotowej od 13.09 Materiały prezentacyjne

Seria wydawnicza:
Klasa:
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji


Sprawdzanie wiedzy


Materiały prezentacyjne


FormatPobierz wszystkie z bieżącej strony Sortuj: Znaleziono 52 plików
Znaleziono 52 plików
1 2 3
© copyright
1 2 3

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.