Arkusze diagnozy przedmiotowej już 8 maja Matematyka na czasie nowy zeszyt ćwiczeń ecwiczenia

Seria wydawnicza:
Klasa:
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji


Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne

Format
Pobierz wszystkie z bieżącej strony Sortuj: Znaleziono 144 plików
Znaleziono 144 plików
© copyright

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.