Arkusze diagnozy przedmiotowej już 8 maja Poznaj nową podstawę programową z języka niemieckiego Das ist Deutsch!KOMPALT nowy zeszyt ćwiczeń LANGZIE.pl  największa w Polsce porównywarka szkół i kursów językowych

Seria wydawnicza:
Część:
Dział:
Dokumentacja nauczyciela
Prowadzenie lekcji

Sprawdzanie wiedzy
Materiały prezentacyjne
Format

Pobierz wszystkie z bieżącej strony Sortuj: Znaleziono 588 plików
Znaleziono 588 plików
© copyright

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.