Pomoce dydaktyczne Nowej Ery

Dowiedz się, jakie materiały dydaktyczne znajdziesz na portalu dlanauczyciela.pl

Dowiedz się, jakie materiały dydaktyczne znajdziesz na portalu dlanauczyciela.pl

Nauczyciele, którzy uzyskali dostęp do portalu dlanauczyciela.pl, mogą korzystać z bogatej bazy narzędzi i pomocy edukacyjnych, w której zgromadzono dokumenty dostępne do tej pory w Bibliotece materiałów dydaktycznych Nowej Ery oraz w Akademii PWN.

 

Korzystanie z zebranych materiałów ułatwia opcja umożliwiająca wyszukiwanie zgodne z indywidualnymi preferencjami, np. z uwzględnieniem poziomu nauczania, charakteru potrzebnych pomocy czy nauczanego przez użytkownika przedmiotu.


Kategorie materiałów dydaktycznych

Materiały dydaktyczne Nowej Ery zostały podzielone na kilka kategorii:

 

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja Nauczyciela

Materiały ułatwiające organizację pracy w trakcie całego roku szkolnego, np. programy nauczania, rozkłady materiału, plany wynikowe, przedmiotowe systemy oceniania.

 

Prowadzenie lekcji

Prowadzenie lekcji

Materiały dydaktyczne niezbędne do przygotowania i prowadzenia zajęć, np. scenariusze lekcji, karty pracy, dodatkowe ćwiczenia indywidualizujące, umożliwiające dobranie odpowiednich treści do każdej lekcji.

 

Sprawdzanie wiedzy

Sprawdzanie wiedzy

Testy, sprawdziany, kartkówki pomocne w monitorowaniu wiedzy i postępów ucznia.

 

 

Materiały prezentacyjne

Materiały prezentacyjne

Multimedialne materiały prezentacyjne, np. multibooki, filmy, nagrania, prezentacje PowerPoint, a także aplikacje i gry edukacyjne, które skupiają uwagę ucznia oraz motywują go do nauki.

 

Materiały rozwojowe

Materiały rozwojowe

Materiały rozwojowe dla nauczycieli w postaci artykułów oraz filmów szkoleniowych.

 

 

 

Jak uzyskać dostęp do materiałów dydaktycznych?