Plan wynikowy dwustopniowy do podręcznika j. polskiego „Zrozumieć świat” dla klasy II ZSZ

256 KB
Seria: Zrozumieć świat (ZSZ) (szkoły ponadgimnazjalne / język polski)
Poziom: Klasa 2
Tagi: plany wynikowe
liczba pobrań:
960
zaktualizowany:
12 sierpnia 2015

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.