Scenariusz lekcji 5. „Sposoby rozmnażania się organizmów”

175 KB
Seria: Puls życia (gimnazjum / biologia)
Poziom: Część 1 / II. Jedność i różnorodność organizmów
Autor: Iwona Tarnawa-Januszek, Piotr A. Januszek
Tagi: scenariusze lekcji
liczba pobrań:
1039
zaktualizowany:
01 lipca 2015

Prezentowane materiały są objęte ochroną prawno-autorską.

Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).
Zabronione jest:
  • pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, publicznego prezentowania, udostępnianie materiałów na innych portalach internetowych.
  • Powyższe zasady mają zastosowanie także do treści zmodyfikowanych przez korzystającego.
Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.